Colt 150SL

Colt 150SL

Thuốc trừ sâu

Colt 150SL

Đặc trị

Sâu đục thân trên lúa

COLT 150SL – Trừ sâu theo 3 cách: tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn. Trừ được nhiều loài sâu hại, hiệu quả cao trên sâu đục thân lúa.

THÀNH PHẦN

Thiosultap-sodium (Nereistoxin) ……………….. 150g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu đục thân 1.2 – 1.5 lít/ ha (60 – 75ml/16 lít)

Lượng nước phun: 320 l/ha. Phun thuốc khi bướm rộ 5 – 7 ngày.
Thời gian cách ly: 14 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Shanghai Agricultural Chemicals Co., Ltd.
11E, 818 Dongfang Rd., Shanghai 200122, China.

Efphê 25EC

Efphê 25EC

Thuốc trừ sâu

Efphê 25EC

Đặc trị

Sâu cuốn lá, Sâu đục thân,
Nhện gié trên lúa, Sâu tơ,
sâu xanh bướm trắng trên bắp cải

EFPHÊ 25EC – Thuốc trừ sâu thế hệ mới, diệt trừ hữu hiệu nhiều loại sâu đã kháng thuốc.
EFPHÊ 25EC – Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié trên lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng hại bắp cải.

THÀNH PHẦN

Spinosad ……………….. 25g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Dịch hại

Cách dùng

Lúa

Sâu cuốn lá Phun thuốc khi sâu tuổi 1 – 2 ra rộ
Sâu đục thân Phun thuốc sau khi bướm rộ 7 ngày, khi lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng
Nhện gié Phun khi mật độ > 10 con/ dảnh
Bắp cải Sâu tơ, Sâu xanh bướm trắng Phun thuốc khi sâu tuổi 1 – 2 ra rộ

Liều lượng: 1 lít/ ha.
Thời gian cách ly: 7 ngày.
Lượng nước phun: 400 lít/ ha.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Bazan 5GR

Bazan 5GR

Thuốc trừ sâu

Bazan 5GR

Đặc trị

Sâu đục thân

BAZAN 5GR – Diệt trừ sâu theo 4 con đường: tiếp xúc, vị độc, thấm sâu, lưu dẫn.
BAZAN 5GR – Phổ tác động rộng, trừ được nhiều sâu hại cây trồng, đặc biệt là nhóm Sâu đục thân.
BAZAN 5GR – Là thuốc trừ sâu, độc cao với cá, độc trung bình với ong.

THÀNH PHẦN

Cartap ……………….. 5% w/w
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng Cách dùng
Lúa Sâu đục thân 15 – 25 kg/ha Rải thuốc sau khi bướm rộ 5 -7 ngày hoặc sâu non mới xuất hiện

Thời gian cách ly: 14 ngày

NHÀ SẢN XUẤT

Shanxi Pr. Jinxing Pesticide Factory
No 54 Bis Hongda Str., Jinxing, Shanxi, China

Cyper Alpha 5EC

Cyper Alpha 5EC

Thuốc trừ sâu

Cyper Alpha 5EC

Đặc trị

Sâu cuốn lá, Bọ trĩ hại lúa

CYPER-ALPHA 5EC – Là loại thuốc trừ sâu gốc cúc tổng hợp, có phổ tác động rộng, chuyên trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ hại lúa qua con đường tiếp xúc và vị độc.

THÀNH PHẦN

Alpha-cypermethrin ……………….. 50g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu cuốn lá, Bọ trĩ 0.2 – 0.4 lít/ ha
(10 – 20ml/ 20 lít nước)

Cách dùng: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu non xuất hiện.

LƯU Ý:
– Có thể kết hợp với các loại thuốc khác, trừ các loại thuốc có tính kiềm mạnh.
– Cyper Alpha 5EC rất độc đối với cua.
Thời gian cách ly: 10 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Newsodant 5.5EC

Newsodant 5.5EC

Thuốc trừ sâu

Newsodant 5.5EC

Đặc trị

Nhện gié trên lúa,
Nhện đỏ trên cam

NEWSODANT 5.5EC – Là thuốc trừ sâu thế hệ mới, diệt trừ hữu hiệu nhiều loại sâu đã kháng thuốc.
NEWSODANT 5.5EC – Đặc trị sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ hại lúa, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng hại bắp cải và nhện đỏ, bọ trĩ hại cam.

THÀNH PHẦN

Abamectin ……………….. 55g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu đục bẹ, Sâu cuốn lá,
Nhện gié, Bọ trĩ
140ml/ ha
(35ml/ 100 lít nước)
Bắp cải Sâu tơ, Sâu xanh bướm trắng
Cam Nhện đỏ, bọ trĩ 0.028% (28ml/ 100 lít nước)

Lúa, bắp cải: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện.
Cam: Phun ướt đều tán lá khi sâu xuất hiện.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

USA Labs, Inc.
10181 Westminster Ave. Suite 207, Garden Grove, CA 92843 U.S.A