Goldcup 575WP

Goldcup 575WP

Thuốc trừ ốc

Goldcup 575WP

Đặc trị

Ốc bươu vàng

AMANI 70WP – Thuốc trừ ốc bươu vàng có tác động tiếp xúc, vị độc và lan tỏa nhanh trong môi trường nước.
AMANI 70WP – Diệt hầu hết các loại ốc ngay cả ốc to và ốc nhỏ.
AMANI 70WP – Hiệu quả diệt ốc nhanh và cao giúp giảm thiệt hại ngay từ đầu.

THÀNH PHẦN

Metaldehyde ……………….. 400g/ kg
Niclosamide-olamine ……………….. 175g/ kg
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Dịch hại

Liều lượng

Lúa Ốc bươu vàng 1kg/ ha

Lượng nước phun: 320 – 400 lít/ ha.
Phun thuốc sau khi sạ 5 – 7 ngày, lúc dẫn nước vào ruộng lần đầu tiên.
Khi phun mực nước trong ruộng xâm xấp khoảng 3 – 5cm.

NHÀ SẢN XUẤT

USA Labs, Inc.
10181 Westminster Ave. Suite 207, Garden Grove, CA 92843, U.S.A

Yellow-K 12GB (Phiên bản Con ốc)

Yellow-K 12GB (Phiên bản Con ốc)

Thuốc trừ ốc

Yellow-K 12GB (Phiên bản Con ốc)

Đặc trị

Ốc bươu vàng

YELLOW-K 12GB – Diệt Ốc rất nhanh qua hai tác động tiếp xúc và vị độc.
YELLOW-K 12GB – Dạng hạt nhỏ nên diệt cả Ốc nhỏ và Ốc lớn.
YELLOW-K 12GB – Dạng hạt chậm tan, có chất dẫn dụ nên diệt Ốc kéo dài và triệt để.

THÀNH PHẦN

Metaldehyde ……………….. 12% w/w
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

TRƯỚC KHI SẠ: Nếu ruộng có nhiều ốc, trước khi sạ cần xử lý thuốc để bảo vệ mầm lúa. Sau đợt làm đất lần cuối, để lắng bùn và giữ mực nước trong ruộng từ 3 – 10 cm, sau đó rải thuốc Yellow-K 12GB với liều lượng tối thiểu 5kg/ha. Giữ nước lại ít nhất 1 ngày cho ốc chết hết sau đó khai nước ra và rải giống.
SAU KHI SẠ: Khi vô cử nước đầu tiên lúc 4 – 8 ngày sau khi sạ, trong vòng 6 giờ sau khi cho nước vào ruộng phải tiến hành xử lý thuốc với liều lượng tối thiểu 5kg/ha. Giữ nước trong ruộng ít nhất 3 ngày sau khi rải. Thuốc có thể trộn với phân để rải.
Thời gian cách ly: không xác định.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Yellow-K 250SC

Yellow-K 250SC

Thuốc trừ ốc

Yellow-K 250SC

Đặc trị

Ốc bươu vàng

YELLOW-K 250SC – Diệt ốc rất nhanh qua 2 tác động tiếp xúc, vị độc.
YELLOW-K 250SC – Dạng nước nên dễ pha loãng để phun trực tiếp vào cây trồng giúp bảo vệ cây trồng mọi nơi. Linh hoạt khi sử dụng (phun ngừa trực tiếp lên cây, trộn mồi làm bả,…).

THÀNH PHẦN

Metaldehyde ……………….. 250g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

TRƯỚC KHI SẠ: Nếu ruộng nhiều ốc, trước khi sạ cần xử lý thuốc để bảo vệ mầm lúa. Sau đợt làm đất lần cuối, để bùn lắng và giữ mực nước trong ruộng từ 3 – 5cm để phun thuốc, sau khi phun nên giữ nước ít nhất 1 ngày cho ốc chết hết sau đó khai nước ra và sạ giống.
SAU KHI SẠ: Khi vô nước lần đầu (4 – 6 ngày sau khi sạ), trong vòng 4 – 6 giờ sau khi cho nước vào ruộng phải tiến hành phun thuốc, lượng thuốc tối thiểu 2,5 lít/ha (pha 100 – 125ml thuốc / bình 16 lít nước với lượng nước phun 320 – 400 lít nước / ha).

Cây trồng

Dịch hại

Liều lượng

Lúa Ốc bươu vàng 2.5 lít/ ha (100 – 125ml/ 16 lít)

Thời gian cách ly: không xác định

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Yellow-K 12GB (Phiên bản Con cò)

Yellow-K 12GB (Phiên bản Con cò)

Thuốc trừ ốc

Yellow-K 12GB (Phiên bản Con cò)

Đặc trị

Ốc bươu vàng

YELLOW-K 12GB – Diệt Ốc rất nhanh qua hai tác động tiếp xúc và vị độc.
YELLOW-K 12GB – Dạng hạt nhỏ nên diệt cả Ốc nhỏ và Ốc lớn.
YELLOW-K 12GB – Dạng hạt chậm tan, có chất dẫn dụ nên diệt Ốc kéo dài và triệt để.

THÀNH PHẦN

Metaldehyde ……………….. 12% w/w
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

TRƯỚC KHI SẠ: Nếu ruộng có nhiều ốc, trước khi sạ cần xử lý thuốc để bảo vệ mầm lúa. Sau đợt làm đất lần cuối, để lắng bùn và giữ mực nước trong ruộng từ 3 – 10 cm, sau đó rải thuốc Yellow-K 12GB với liều lượng tối thiểu 5kg/ha. Giữ nước lại ít nhất 1 ngày cho ốc chết hết sau đó khai nước ra và rải giống.
SAU KHI SẠ: Khi vô cử nước đầu tiên lúc 4 – 8 ngày sau khi sạ, trong vòng 6 giờ sau khi cho nước vào ruộng phải tiến hành xử lý thuốc với liều lượng tối thiểu 5kg/ha. Giữ nước trong ruộng ít nhất 3 ngày sau khi rải. Thuốc có thể trộn với phân để rải.
Thời gian cách ly: không xác định.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Amani 70WP

Amani 70WP

Thuốc trừ ốc

Amani 70WP

Đặc trị

Ốc bươu vàng

AMANI 70WP – Thuốc trừ ốc bươu vàng có tác động tiếp xúc, vị độc và lan tỏa nhanh trong môi trường nước.
AMANI 70WP – Diệt hầu hết các loại ốc ngay cả ốc to và ốc nhỏ.
AMANI 70WP – Hiệu quả diệt ốc nhanh và cao giúp giảm thiệt hại ngay từ đầu.

THÀNH PHẦN

Niclosamide – olamine ……………….. 700g/ kg
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Dịch hại

Liều lượng
Lúa Ốc bươu vàng 300 – 400g/ ha

Lượng nước phun: 300 – 400 lít/ ha. Phun thuốc sau khi sạ 10 ngày.
Thời gian cách ly: Không xác định.
Thời điểm sử dụng: Phun thuốc trước khi làm đất và gieo sạ (1 – 3) ngày hoặc ngay sau khi cho nước vào ruộng lần đầu tiên ở 5 – 7 ngày sau sạ.
Mực nước trên ruộng khi phun thuốc từ 3 – 5cm.
Phun thuốc lúc sáng sớm hoặc chiều mát khi ốc hoạt động mạnh.
LƯU Ý: Không phun thuốc khi ruộng lúa vừa sạ. Vùng nước phèn, mặn nên tăng liều sử dụng.

NHÀ SẢN XUẤT

Changzhou Eastchem International Co., Ltd.
Unit 10133, Modern City, Changzhou, Jiangsu, China