Frog 750WP

Frog 750WP

Thuốc trừ bệnh

Frog 750WP

Đặc trị

Cháy lá (đạo ôn lá)
Khô cổ bông trên lúa

FROG 750WP – Thuốc trừ bệnh, có tác dụng nội hấp, đặc trị bệnh cháy lá (đạo ôn) và khô cổ bông trên lúa.
FROG 750WP – Thuốc được cây hấp thu nhanh nên khó bị mưa rửa trôi, đặc biệt thuốc không gây đỏ lá, có tác dụng kích thích cây lúa tăng tính kháng bệnh và sớm ra lá non.

THÀNH PHẦN

Tricyclazole ……………….. 750g/ kg
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Bệnh hại Liều lượng Cách dùng
Lúa Đạo ôn 0.3 – 0.4kg/ha (pha 15 – 20g thuốc /bình 25 lít nước) Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%

Phun ướt đều tán lá. Phun ngừa hoặc khi vết bệnh vừa chớm xuất hiện, phun lặp lại sau 7 ngày nếu thấy áp lực bệnh cao.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Hecwin 5SC

Hecwin 5SC

Thuốc trừ bệnh

Hecwin 5SC

Đặc trị

Rỉ sắt cà phê
Khô vằn, lem lép hạt trên lúa

HECWIN 5SC – Thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác động tiếp xúc và nội hấp.
HECWIN 5SC – Được cây hấp thụ nhanh nên cho hiệu quả cao trong phòng trị bệnh hại cây trồng, hạn chế tốt sự rửa trôi.
HECWIN 5SC – Hiệu quả phòng trừ bệnh cao và kéo dài, nhờ vậy bảo vệ cây xanh lá, cải thiện màu sắc hạt.

THÀNH PHẦN

Hexaconazole ……………….. 50g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Bệnh hại Liều lượng Cách dùng
Lúa Khô vằn, lem lép hạt 1.0 – 1.2 lít/ ha
(Pha 40 – 60ml/ bình 20 lít)
0.3 – 0.4%
(300 – 400g thuốc cho 100 lít nước)
Cà phê Nấm hồng 0.3%
(Pha 300ml/ 100 lít nước)
Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện
Rỉ sắt 0.2 – 0.3%
(Pha 200 – 300ml/ 100 lít nước)
Cao su Vàng rụng lá 0.2 – 0.3%
(Pha 200 – 300ml/ 100 lít nước)
Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5 – 10%
Nấm hồng, phấn trắng 0.3%
(Pha 300ml/ 100 lít nước)
Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện

Thời gian cách ly: 10 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Super One 300EC

Super One 300EC

Thuốc trừ bệnh

Super One 300EC

Đặc trị

Khô vằn, Lem lép hạt, Rỉ sắt

SUPER ONE 300EC – Được phối trộn bởi 2 hoạt chất thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, có thể phòng trừ nhiều bệnh hại cây trồng.

THÀNH PHẦN

Propiconazole ……………….. 150g/ lít
Difenoconazole ……………….. 150g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Bệnh hại

Liều lượng
Lúa Khô vằn, lem lép hạt 400ml/ ha
Cà phê Rỉ sắt 0.1% (1ml thuốc pha cho 1 lít nước)

Lúa: Lượng nước phun 400 lít/ ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện.
Cà phê: Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
Thời gian cách ly:
 10 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Fuel-One 40EC

Fuel-One 40EC

Thuốc trừ bệnh

Fuel-One 40EC

Đặc trị

Đạo ôn

FUEL-ONE 40EC – Đặc trị bệnh đạo ôn có tác dụng nội hấp, được cây trồng hấp thu nhanh nên hạn chế bị mưa rửa trôi.

THÀNH PHẦN

Isoprothiolane ……………….. 400g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Bệnh hại Liều lượng Cách dùng
Lúa Đạo ôn 1.2 lít/ha Phun với 400 – 600 lít nước/ha, phun khi vết bệnh xuất hiện khoảng 5%.

Thời gian cách ly: 10 ngày trước khi thu hoạch.

NHÀ SẢN XUẤT

Qitian Farm Chemicals Ltd.
Puning City Hing, Jie way Liao Yuan City, Guangdong, China

Royal 350SC

Royal 350SC

Thuốc trừ bệnh

Royal 350SC

Đặc trị

Lem lép hạt, khô vằn

ROYAL 350SC – Có phổ tác dụng rộng phòng ngừa nhiều nấm bệnh hại cây trồng.
ROYAL 350SC – Có tác động lưu dẫn, thấm sâu, hấp thu tốt ít bị rửa trôi.
ROYAL 350SC – Đặc trị Lem lép hạt trên lúa.

THÀNH PHẦN

Iprodione ……………….. 350g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Bệnh hại

Liều lượng

Lúa Khô vằn, lem lép hạt 0.35 – 0.45 lít/ha Phun pha 320 – 400 lít nước/ ha

Phun khi bệnh xuất hiện. Thời gian cách ly: 14 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA