Goldcup 575WP

Goldcup 575WP

Thuốc trừ ốc

Goldcup 575WP

Đặc trị

Ốc bươu vàng

AMANI 70WP – Thuốc trừ ốc bươu vàng có tác động tiếp xúc, vị độc và lan tỏa nhanh trong môi trường nước.
AMANI 70WP – Diệt hầu hết các loại ốc ngay cả ốc to và ốc nhỏ.
AMANI 70WP – Hiệu quả diệt ốc nhanh và cao giúp giảm thiệt hại ngay từ đầu.

THÀNH PHẦN

Metaldehyde ……………….. 400g/ kg
Niclosamide-olamine ……………….. 175g/ kg
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Dịch hại

Liều lượng

Lúa Ốc bươu vàng 1kg/ ha

Lượng nước phun: 320 – 400 lít/ ha.
Phun thuốc sau khi sạ 5 – 7 ngày, lúc dẫn nước vào ruộng lần đầu tiên.
Khi phun mực nước trong ruộng xâm xấp khoảng 3 – 5cm.

NHÀ SẢN XUẤT

USA Labs, Inc.
10181 Westminster Ave. Suite 207, Garden Grove, CA 92843, U.S.A

Newsodant 5.5EC

Newsodant 5.5EC

Thuốc trừ sâu

Newsodant 5.5EC

Đặc trị

Nhện gié trên lúa,
Nhện đỏ trên cam

NEWSODANT 5.5EC – Là thuốc trừ sâu thế hệ mới, diệt trừ hữu hiệu nhiều loại sâu đã kháng thuốc.
NEWSODANT 5.5EC – Đặc trị sâu cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, sâu đục bẹ hại lúa, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng hại bắp cải và nhện đỏ, bọ trĩ hại cam.

THÀNH PHẦN

Abamectin ……………….. 55g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu đục bẹ, Sâu cuốn lá,
Nhện gié, Bọ trĩ
140ml/ ha
(35ml/ 100 lít nước)
Bắp cải Sâu tơ, Sâu xanh bướm trắng
Cam Nhện đỏ, bọ trĩ 0.028% (28ml/ 100 lít nước)

Lúa, bắp cải: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện.
Cam: Phun ướt đều tán lá khi sâu xuất hiện.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

USA Labs, Inc.
10181 Westminster Ave. Suite 207, Garden Grove, CA 92843 U.S.A

Director 70EC

Director 70EC

Thuốc trừ sâu

Director 70EC

Đặc trị

Sâu cuốn lá

DIRECTOR 70EC – Với 3 tác động: tiếp xúc, vị độc và thấm sâu, chuyên trị các loại sâu đã kháng thuốc.
DIRECTOR 70EC – Sau 2 giờ phun không sợ mưa rửa trôi. Hiệu lực kéo dài trên 2 tuần.

THÀNH PHẦN

Chlorfluazuron ……………….. 50g/ lít
Emamectin benzoate ……………….. 20g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Dịch hại

Liều lượng

Lúa

Sâu cuốn lá

0.3 lít/ ha (Pha 12.5ml/ bình 25 lít)
Bắp cải Sâu tơ 0.34 lít/ ha (Pha 21ml/ bình 25 lít)
Ớt Nhện đỏ
Hoa lay ơn Bọ trĩ

Thời gian cách ly: Lúa, Bắp cải, Hoa lay ơn: 7 ngày, Ớt: 5 ngày.
Lượng nước phun: 400 lít (với Lúa: 600 lít.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Chip 100SL

Chip 100SL

Thuốc trừ sâu

Chip 100SL

Đặc trị

Sâu vẽ bùa

CHIP 100SL – Là thuốc điều hòa sinh trưởng côn trùng, cơ chế tác động mới ức chế quá trình hình thành nhộng, cắt đứt vòng đời của dòi đục lá .
CHIP 100SL – Hạn chế số trứng đẻ và tỉ lệ nở của lứa sau nên hiệu quả tích lũy kéo dài.
CHIP 100SL – Có tính lưu dẫn và chuyển vị mạnh, hạn chế rửa trôi, hiệu quả kéo dài.
CHIP 100SL – Tính chọn lọc cao, an toàn cho thiên địch, phù hợp với chương trình IPM.

THÀNH PHẦN

Cyromazine ……………….. 100g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Sâu hại

Liều lượng

Cách dùng

Cây có múi Sâu vẽ bùa 0.3% (300ml /100 lít) Phun khi lộc dài 1 – 2cm

Lượng nước phun: 400 lít/ ha

NHÀ SẢN XUẤT

Ezell Nursery Supply Inc.
8739 E, Artesia Blvd Bellflower, Ca (California) 90707-0369

May 050SC

May 050SC

Thuốc trừ sâu

May 050SC

Đặc trị

Nhện gié trên lúa

MAY 050SC – Có tác dụng tiếp xúc, chuyên trị nhện gié trên lúa.
MAY 050SC – Tác dụng nhanh và hiệu lực kéo dài trên 3 – 4 tuần.

THÀNH PHẦN

Fenpyroximate ……………….. 50g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Nhện gié 1.0 lít/ ha

Lượng nước phun: 400 – 600 lít/ha.
Phun khi nhện gié xuất hiện, tỷ lệ dảnh hại khoảng 5%.
Thời gian cách ly: 14 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Ezell Nursery supply Inc.
8739 E. Artesia Blvd Bellflower, ca 90707 – 0369