Colt 150SL

Colt 150SL

Thuốc trừ sâu

Colt 150SL

Đặc trị

Sâu đục thân trên lúa

COLT 150SL – Trừ sâu theo 3 cách: tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn. Trừ được nhiều loài sâu hại, hiệu quả cao trên sâu đục thân lúa.

THÀNH PHẦN

Thiosultap-sodium (Nereistoxin) ……………….. 150g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu đục thân 1.2 – 1.5 lít/ ha (60 – 75ml/16 lít)

Lượng nước phun: 320 l/ha. Phun thuốc khi bướm rộ 5 – 7 ngày.
Thời gian cách ly: 14 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Shanghai Agricultural Chemicals Co., Ltd.
11E, 818 Dongfang Rd., Shanghai 200122, China.

Efphê 25EC

Efphê 25EC

Thuốc trừ sâu

Efphê 25EC

Đặc trị

Sâu cuốn lá, Sâu đục thân,
Nhện gié trên lúa, Sâu tơ,
sâu xanh bướm trắng trên bắp cải

EFPHÊ 25EC – Thuốc trừ sâu thế hệ mới, diệt trừ hữu hiệu nhiều loại sâu đã kháng thuốc.
EFPHÊ 25EC – Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié trên lúa; sâu tơ, sâu xanh bướm trắng hại bắp cải.

THÀNH PHẦN

Spinosad ……………….. 25g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng

Dịch hại

Cách dùng

Lúa

Sâu cuốn lá Phun thuốc khi sâu tuổi 1 – 2 ra rộ
Sâu đục thân Phun thuốc sau khi bướm rộ 7 ngày, khi lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng
Nhện gié Phun khi mật độ > 10 con/ dảnh
Bắp cải Sâu tơ, Sâu xanh bướm trắng Phun thuốc khi sâu tuổi 1 – 2 ra rộ

Liều lượng: 1 lít/ ha.
Thời gian cách ly: 7 ngày.
Lượng nước phun: 400 lít/ ha.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Bazan 5GR

Bazan 5GR

Thuốc trừ sâu

Bazan 5GR

Đặc trị

Sâu đục thân

BAZAN 5GR – Diệt trừ sâu theo 4 con đường: tiếp xúc, vị độc, thấm sâu, lưu dẫn.
BAZAN 5GR – Phổ tác động rộng, trừ được nhiều sâu hại cây trồng, đặc biệt là nhóm Sâu đục thân.
BAZAN 5GR – Là thuốc trừ sâu, độc cao với cá, độc trung bình với ong.

THÀNH PHẦN

Cartap ……………….. 5% w/w
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng Cách dùng
Lúa Sâu đục thân 15 – 25 kg/ha Rải thuốc sau khi bướm rộ 5 -7 ngày hoặc sâu non mới xuất hiện

Thời gian cách ly: 14 ngày

NHÀ SẢN XUẤT

Shanxi Pr. Jinxing Pesticide Factory
No 54 Bis Hongda Str., Jinxing, Shanxi, China

Frog 750WP

Frog 750WP

Thuốc trừ bệnh

Frog 750WP

Đặc trị

Cháy lá (đạo ôn lá)
Khô cổ bông trên lúa

FROG 750WP – Thuốc trừ bệnh, có tác dụng nội hấp, đặc trị bệnh cháy lá (đạo ôn) và khô cổ bông trên lúa.
FROG 750WP – Thuốc được cây hấp thu nhanh nên khó bị mưa rửa trôi, đặc biệt thuốc không gây đỏ lá, có tác dụng kích thích cây lúa tăng tính kháng bệnh và sớm ra lá non.

THÀNH PHẦN

Tricyclazole ……………….. 750g/ kg
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Bệnh hại Liều lượng Cách dùng
Lúa Đạo ôn 0.3 – 0.4kg/ha (pha 15 – 20g thuốc /bình 25 lít nước) Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%

Phun ướt đều tán lá. Phun ngừa hoặc khi vết bệnh vừa chớm xuất hiện, phun lặp lại sau 7 ngày nếu thấy áp lực bệnh cao.
Thời gian cách ly: 7 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA

Cyper Alpha 5EC

Cyper Alpha 5EC

Thuốc trừ sâu

Cyper Alpha 5EC

Đặc trị

Sâu cuốn lá, Bọ trĩ hại lúa

CYPER-ALPHA 5EC – Là loại thuốc trừ sâu gốc cúc tổng hợp, có phổ tác động rộng, chuyên trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ hại lúa qua con đường tiếp xúc và vị độc.

THÀNH PHẦN

Alpha-cypermethrin ……………….. 50g/ lít
Phụ gia

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

Cây trồng Sâu hại Liều lượng
Lúa Sâu cuốn lá, Bọ trĩ 0.2 – 0.4 lít/ ha
(10 – 20ml/ 20 lít nước)

Cách dùng: Lượng nước phun 400 lít/ha. Phun thuốc khi thấy sâu non xuất hiện.

LƯU Ý:
– Có thể kết hợp với các loại thuốc khác, trừ các loại thuốc có tính kiềm mạnh.
– Cyper Alpha 5EC rất độc đối với cua.
Thời gian cách ly: 10 ngày.

NHÀ SẢN XUẤT

Advanced Laboratories Inc.
2008 S. Susan St., Santa Ana, Ca. USA